Meie kandi külad ja asulad

 • Kadrina

Kadrina alevik asub Lääne-Virumaal.  15 km kirde suunas asub maakonnalinn Rakvere, 15 km edela suunas Tapa linn. 15 km loode suunas asub looduskaunis koht Viitna oma järvede ja metsaga. Seal algab ka mereni ulatuv Lahemaa looduskaitseala, mille keskus asub Palmse mõisas. Mereni, mis kannab nime Soome laht, jääb veel umbes 15 km. Mere ääres on tuntud suvituskoht Võsu.

Emakeele ausammas

 • Jõetaguse

  Jõetaguse küla asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina valla haldusalal Kadrina alevikust kagus Loobu jõe paremal kaldal.

Kommentaarideta

 • Neeruti

  Kadrina alevikust lõuna pool asub Neeruti maastikukaitseala, mis loodi 1957. aastal. See on väga ilusa loodusega 1272 ha hõlmav ala, kus metsaga kaetud väikesed piklikud mäed – oosid – vahelduvad väikeste järvedega.

Puhkepaik

 • Pariisi

  Pariisi kandi inimestele näivad üldse uhked nimed meeldivat. Läheduses on veel Kameroni mets, kuhu on alles jäänud kunagise metsavahi maja ja kus elavad mehe järeltulijad

Päris Pariis

 • Ohepalu

  Ta jõuab kätte kuidagi ootamatult, see maailma äär. Peaaegu üleminekuta. Ühtemoodi nii Loobu, Kadrina kui ka Tapa poolt tulles tabab silm põldude tagust majadekobarat, iidse küla tuumikut.

 • Vandu

  Vandu küla asub Kadrina valla ääremail, piirnedes Rakvere vallaga. Tänane Vandu küla koosneb kolmest külast: Saukse, Orutaguse ja Vandu. Kokku liideti need kolm küla 25. veebruaril 1977.

Otto Strandmani mälestustahvel

 • Võduvere

  Võduvere nimi on kirjalikul kujul esimest korda jäädvustatud 13. sajandi esimesel veerandil. See on säilinud 1241. a ümberkirjutatud kujul ürikus Libor Ceuzes Daniae (Taani hindamisraamat).

Üks tee- üks rada