Tuntud isikud

  • ENN LOIK

 SÜNNILT NEERUTOLOOG
Et Teie käike saadaks Päike!
Et Teie Päike poleks väike!
Et nali väike hoiaks läike,
et sellest läike saaks ka Päike
juhtima Te käike!
(E.Loik)
2. aprillil 2003 tabas meie kodukanti ootamatu ja korvamatu kaotus. Meie seast lahkus ebaõiglaselt vara inimene, kellele asemikku leida on äärmiselt raske ja kelle väärtust tema puudumise tõttu me alles hakkame tõeliselt tunnetama. Enam ei näe me alevivahel ega Udriku mail ega Neerutis, Pariisist rääkimata, liikumas üht ainulaadset meest, kes aastatega kujunes siinse paiga otsekui kaitsevaimuks ja keda aastaid suisa Neeruti Krahvina teati, viimasel ajal aga hellitavalt ka Metsavanaks kutsuti. Talle enesele meeldis aga vist kõige enam tiitel neerutoloog. Kas ta mõtles selle ise välja või tegi seda keegi kolmas, polegi tähtis. Olemuslikult on see hästi tabatud ja täpne määratlus.

  • EDUARD LEPPIK

Eduard Leppik sündis 11. oktoobril 1924. aastal Mõisakülas. Tema koolitee algas aastal 1933 Mõisaküla 6-kl algkoolis, jätkus läbi mitme kooli ning jõudis Tartu riiklikku ülikooli, kus Eduard Leppik omandas aastatel 1947-1952 kõrghariduse läänemeresoome keelte erialal. Aastatel 1952-1978 töötas Eduard Leppik õpetajana Väike-Maarja keskkoolis, kus kogus agaralt murdematerjali ja rahvaluulet ning asutas 1963. aastal koolimuuseumi, millest tänaseks on saanud Väike-Maarja valla muuseum.

Muuseumis tegutsemine innustas Eduard Leppikut intensiivsele süstemaatilisele kogumistööle, samuti kogutud materjali kohta koduuurimuslike ülevaadete koostamisele. Eriti innustunult uuris ta Väike-Maarja ning Kadrina valla keelt ja kultuurilugu ning seadis eesmärgiks teha see raamatute ning artiklite kaudu kättesaadavaks võimalikult paljudele asjahuvilistele. Kirjamehe sulest ilmus ajakirjanduses 334 artiklit.