Juhatus

JAAN STERN Projektide juhtimine, finantsjuhtimine E-mail: jaanstern(ät)kadrina.ee tel. 5294957
TIIU UUSKÜLA Üld- ja finantsjuhtimine, toimetised, dokumentatsioon E-mail: uuskylatiiu(ät)hot.ee tel. 55525314
ANNE RAAVA Looduse vahendamine E-mail: anne.raava(ät)hotmail.ee tel. 53844843
URVE KARP Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus E-mail: urvekarp(ät)gmail.com tel. 5106113
SULEV AINLO Projekti juhtimine, loodusharidus, looduse vahendamine E-mail: sulain(ät)hot.ee tel. 53326621
TIIA HOLM Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus E-mail: tiia111056(ät)gmail.com tel. 53492765
JÜRI VOLOŠTŠENKO Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus E-mail: jurixl(ät)Hotmail.com tel. 5134259

Väljavõte Neeruti Seltsi põhikirjast:

5.6 Seltsi juhatus:

5.6.1 määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kuni viieks aastaks;

5.6.2 juhatus on kuni seitsmeliikmeline;

5.6.3 juhatus vastutab seltsi majandustegevuse eest;

5.6.4 juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd, esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest juhatuse otsusel;

5.6.5 igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi vastavalt seadustele ja käesolevale põhikirjale;

5.6.6 juhatuse liikme või juhatuse esimehe tagasiastumine võib toimuda tema kirjaliku avalduse alusel üldkoosoleku otsusega.

5.7 Juhatuse pädevusse kuulub:

5.7.1 aasta tegevuskava koostamine ja majandustegevuse aastaaruande esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;

5.7.2 projektide koostamine ja esitamine;

5.7.3 avalduste ja ettepanekute läbivaatamine ja asjakohaste lahenduste väljatöötamine;

5.7.4 Seltsi asjaajamise korraldamine, lepingute sõlmimine, täitmise korraldamine ja lõpetamine;

5.7.2 Seltsi esindamine, üldkoosolekute kokkukutsumine ja selle otsuste täideviimine ja Seltsi juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal.

MAKSESTATUUT

Muudetud 10. detsember 2016 juhatuse otsus protokoll 196

Kehtivuse algus 01.01.2017

LIIKMEMAKSU MAKSEPERIOOD:   ÜKS AASTA = 1. JAANUAR – 31. DETSEMBER

AASTA LIIKMEMAKSU MÄÄR:   10 € (KÜMME EUROT)

LIIKMEMAKSU MAKSESOODUSTUS PENSIONÄRILE: POOL MAKSUMÄÄRA = 5 €

LIIKMEMAKSU MAKSEVIIS: SULARAHAS KOGUMISLEHE ALUSEL VÕI ÜLEKANDENA KONTOLE NR EE822200221019568422 SWEDBANK

MUUD MAKSED JA HINNAD:

OSALUSTASU ÕPITUBADES 2 € (KAKS EUROT)

OSALUSTASU TELLITUD TRANSPORDI KASUTAMISEGA 10 € (KÜMME EUROT)

LOODUSRETKEJUHI TEENUS 1 TUNNI EEST = 15 € (VIISTEIST EUROT)

LOODUSTOA RUUMIKASUTUSE EEST 1 EPISOOD = 15 € (VIISTEIST EUROT)

TRÜKISED SARJAST A-5 = 1 € EKSEMPLAR

RAAMATU KADRINA KIHELKOND LÄBI AEGADE MÜÜK = 10 € EKSEMPLAR

KÕIK MAKSESTATUUDIGA MÄÄRATLEMATA MAKSED JA HINNAD JUHATUSE OTSUSEL VASTAVALT KONKREETSELE JUHTUMILE (TEENUSED, TRÜKISED JMS)

                          

MAKSEVIIS: SULARAHAS KOGUMISLEHE ALUSEL VÕI

  ÜLEKANDENA KONTOLE NR 221019568422 SWEDBANK